2018: Grote regionale verschillen Noord-Nederland

2 december 2018

De uitzonderlijke weersomstandigheden dit jaar hebben alle boeren en telers getroffen. Ook GroeNoord ondervond de gevolgen en zag onder haar klanten in de sectoren akkerbouw, veehouderij en tuin & park grote regionale verschillen in Noord-Nederland.

 

Akkerbouw

In de akkerbouw was het beeld heel wisselend. Hoewel de consumptieaardappelenprijzen in het voorjaar matig waren in de Polder, zijn ze nu weer positief. In Drenthe was het andersom; daar startte het jaar nog best goed, terwijl de oogst door de droogte ronduit slecht is. Gevolg is dat akkerbouwers in de Polder straks weer investeringen kunnen doen, maar ze in Drenthe zullen worden uitgesteld. In het hoge noorden van Groningen en Friesland zijn, zoals elk jaar, de pootaardappelen stabiel goed gegaan. Ook voor de biologische boeren was het een goed seizoen.

 

Tuin & Park

Het grillige jaar voor de tuin- en park-sector begon enorm snel: het gras groeide hard. Onze complete verhuurvloot was verhuurd. Toen volgde de droogte en het gras groeide niet meer. Al ons materiaal kwam terug en bleef staan, waardoor het werkaanbod achter bleef; de verhuur en onderhoudswerkzaamheden in de werkplaats waren dus minder.

 

Veehouderij

In de veehouderij was het niet het weer, maar de Fosfaatwet die de veehouders dit jaar flink bezighield. De onzekerheid over de steeds veranderende wet en de consequenties. Inmiddels is er steeds meer duidelijkheid, maar daarmee ook over de grote individuele gevolgen: welk bedrijf kan schakelen en voor wie wordt dat een probleem?

 

2019

GroeNoord sluit 2018 in de plus af. En ook voor volgend jaar verwacht ik een positief, stabiel jaar. Ondanks de arbeidskrapte hebben we ons personeelsbestand uitgebreid met kwalitatief goede mensen. Onder onze klanten zien we groeiend ondernemerschap. Er wordt rationeler gekeken naar gebruikerskosten, waardoor interesse in lease en huur toeneemt. GroeNoord sluit aan op deze ontwikkeling. En wat betreft het weer; daar hebben we geen invloed op. Maar 2018 was bepaald geen gemiddeld jaar, dus we gaan ervan uit dat het volgend jaar stabieler is.

 

Aart Spriensma

Commercieel directeur GroeNoord Ag & Turf BV

Ander nieuws

Augustus 2022

24 augustus 2022

AgroTechniek en GroenTechniek Holland 2022 - 14 t/m 17 september

22 augustus 2022

Wij staan op de Maisdag 2022

Juli 2022

8 juli 2022

INNOVEREN in plaats van SANEREN

5 juli 2022

Nieuw GLB 2023

4 juli 2022

Interview Anton de Jong, Managing Director Husqvarna Group

Alle nieuwsberichten