8RX - Ploegen en zaaibedbereiding

Met de demo 8RX is een tweetal werkzaamheden verricht. Met een 11-scharige wentelploeg met woelers is het perceel geploegd, waarna vervolgens met de 6-meterse kopeg het land is klaargelegd voor het planten van broccoli.


Bekijk alle video's