Integratie Jan de Winkel in GroeNoord

12 mei 2020

Op de voorpagina van de vorige editie van de GROEI kondigden we aan dat Jan de Winkel vanaf 2020 over zou gaan in GroeNoord. Met een 100-dagenplan zijn we op 1 januari van start gegaan met de integratie. Hiermee willen we de tijd nemen om van elkaar de beste elementen over te nemen, gericht op klantenservice, medewerkers, voldoening en resultaat.

 

We kunnen nu al zeggen dat de integratie die we voor ogen hadden op veel vlakken mooi zichtbaar wordt. Zoals verwacht, sluiten beide culturen goed op elkaar aan. Daarover, en over de groei van familiebedrijf Jan de Winkel, leest u meer in een interview met Jan op pagina 4 in deze krant. Inmiddels zien we ook dat er synergie-effecten ontstaan, en dat is een boost voor inspiratie en vertrouwen.

 

Synergie

In de provincies Overijsel en Gelderland wordt flink geïnvesteerd in de toekomst van de landbouwsector en de innovatieve landbouw. Het is een gebied waar kringlooplandbouw meer en meer wordt vormgegeven. Wat Jan de Winkel in dit gebied heeft opgebouwd, gericht op service en klantrelaties in met name de veehouderij, daar kan de brede kennis en kunde van GroeNoord in de akkerbouw nu toegevoegde waarde bieden. De specialistische kennis van Jan de Winkel op het gebied van hakselaars is andersom weer iets waarmee GroeNoord de kennis en capaciteit enorm kan vergroten in het Noorden van Nederland.

 

Ondertussen zijn we allemaal geconfronteerd met de gevolgen van het coronavirus. Het 100-dagenplan en de integratie loopt daardoor iets anders dan gepland, maar er blijft volop aan gewerkt worden. Uiteraard gaat het welzijn van onze medewerkers en klanten hierbij voor alles.  Wij blijven ons bij GroeNoord, ook in deze bijzondere tijd, volop inzetten om u - onze klanten en relaties - op gepaste wijze de ondersteuning en service te bieden die u van ons gewend bent. Op die manier kunnen wij blijven bijdragen aan de continuïteit van uw bedrijfsvoering en uw resultaat. Dit doen we met elkaar en door goed samen te blijven werken zoals we dat in onze organisatie al gewend zijn. Nu en in de toekomst.

 

Onze Mensen Onze Kracht

Ander nieuws

September 2021

23 september 2021

Roberine herziet F3- en R3-klepel- en kooimaaier

16 september 2021

WUR neemt eerste Toyota waterstofheftruck in gebruik

Augustus 2021

31 augustus 2021

Demo stoppelbewerking en inzaai van groenbemesters

31 augustus 2021

Nieuw: AVR Spirit 7200

19 augustus 2021

Nieuwe Modellen Zelfrijdende Veldhakselaars met JD18X-motor

Alle nieuwsberichten