John Deere krijgt erkenning voor bodembeheer

10 april 2019

HarvestLab 3000 NIR project

John Deere krijgt erkenning voor bodembeheer

 

Mannheim, 10 April 2019 – John Deere Manure Sensing gebruikt het nabij-infrarood-systeem (NIR) van de HarvestLab 3000 om real-time nutriënten te meten tijdens het toedienen van drijfmest. Deze geavanceerde technologie is nu bekroond met een speciale erkenning door een jury van de ‘European Land and Soil Management Award’ onder toezicht van de Europese Commissie (DG Environment en de Joint Research Centre) en in samenwerking met de University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU) van Wenen. 

 

Erkenning bodembeheerDeze speciale waarderingsprijs werd op 9 april uitgereikt tijdens ‘Forum for Agriculture’ (FFA) door de ‘European Landowners Organization’ (ELO) voor deze belangrijke doorbraak in bodemtechnologie. De jury legde de nadruk op de uitstekende werkwijze voor grondgebruik en bodembeheer waardoor bodembedreigingen verminderd worden. De HarvestLab 3000 biedt landbouwers en loonwerkers een nieuwe technologie voor het duurzamer beheren van de voedingscyclus en het verbeteren van de efficiëntie van het gebruik van meststoffen. Het doel is om over- of onderbemesting te voorkomen door het constant meten van de nutriëntenwaarden tijdens het toedienen van mest. John Deere Mestanalyse stelt landbouwers in staat om real time stikstof, fosfaat en kalium toe te dienen op basis van een streefwaarde voor voedingsstoffen en/ of maximale snelheid in kg/ ha. Deze ingrediënten en het totale toegepaste volume zijn gedocumenteerd en het systeem kan ook plaats specifiek doseren.

 

Deze prijs erkent de grote waarde van het werk van boeren, universiteiten of privébedrijven door het winnende project te promoten als een goed praktijkvoorbeeld op EU-niveau. Het verbetert ook de zichtbaarheid van bodembeschermende manieren waarop landbouw op lokaal, nationaal en Europees niveau gevoerd kan worden. Tevens moedigt het landbouwers aan om hun werk verder duurzaam te ontwikkelen.

 

“Namens de Europese Commissie wil ik John Deere feliciteren met deze opmerkelijke technologie en prestatie",”, zei Daniel Calleja Crespo, directeur-generaal Milieu bij de Europese Commissie. “Dit is precies het soort technologie dat de Europese Unie wil promoten en kan dienen als inspiratie om de landbouw verder te verduurzamen”.

 

De ‘European Landowners Organization’ (ELO) is een federatie van nationale verenigingen uit de EU28, die de belangen behartigt van de landeigenaren op Europees politiek niveau. Het zet zich in voor het behoud en de bescherming van het milieu, hernieuwbare energiebronnen en verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen. https://www.europeanlandowners.org/

Ander nieuws

September 2021

23 september 2021

Roberine herziet F3- en R3-klepel- en kooimaaier

16 september 2021

WUR neemt eerste Toyota waterstofheftruck in gebruik

Augustus 2021

31 augustus 2021

Demo stoppelbewerking en inzaai van groenbemesters

31 augustus 2021

Nieuw: AVR Spirit 7200

19 augustus 2021

Nieuwe Modellen Zelfrijdende Veldhakselaars met JD18X-motor

Alle nieuwsberichten