Keuringen

Veilig werken begint bij goed onderhoud. Keuren is dan belangrijk en vaak zelfs verplicht. Is het niet door afnemers, dan is het wel op grond van Nederlandse wetgeving zoals de Arbo-wet. Door uw machines regelmatig door een erkend keurbedrijf te laten keuren, draagt u als werkgever bij aan een veiligere werkomgeving voor uw personeel en andere mensen bij uw machinepark.

VA-Keur

GroeNoord is VA-keur gecertificeerd en kan uw arbeidsmiddelen en elektrische gereedschappen VA-keuren. Hieronder vallen onder andere uw heftruck, tractoren en andere landbouw- en Tuin & Park-machines. Speciaal daarvoor opgeleide keurmeesters keuren uw machines. De keuring wordt uitgevoerd conform vastgelegde procedures. En elke goedgekeurde machine krijgt een VA-keursticker. Het VA-keurmerk heeft het vertrouwen van de Arbeidsinspectie.

SKL-keuringen

GroeNoord is een erkend SKL-keuringsstation voor heftruckkeuringen en spuitkeuringen. De Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL) in Wageningen is een onafhankelijke keuringsinstelling. De stichting heeft als doelstelling het bevorderen en verbeteren van de goede werking van trekkers, machines en installaties die gebruikt worden in de land- en tuinbouw.

Heftruckkeuring

De heftruckkeuring is een jaarlijks terugkerende gebeurtenis. Na iedere keuring voldoet uw heftruck weer aan de gestelde veiligheidseisen. Bij de keuring worden alle voor de veiligheid belangrijke punten gecontroleerd en desgewenst gerepareerd. Wij begrijpen dat de heftruck een machine is die moeilijk gemist kan worden. Voor een vervangende heftruck kan dan ook gezorgd worden.

Spuitkeuring

GroeNoord verzorgt het gehele jaar door SKL-keuringen voor veldspuiten en andere apparatuur voor gewasbescherming. Denk hierbij bijvoorbeeld aan granulaatstrooiers. Ervaren SKL-keurmeesters nemen samen met u de machine door en repareren eventuele gebreken ter plekke, zodat u weer vooruit kunt met een goedgekeurde veldspuit of machine.

Kentekenplicht APK Wetgeving

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd over de aanpassing van de Wegenverkeerswet. Het wetsvoorstel houdt in dat alle landbouwvoertuigen die op de openbare weg komen voor 20 mei 2020 geregistreerd moeten worden bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Landbouwvoertuigen die harder kunnen dan 25 kilometer per uur, moeten vanaf dan ook een kentekenplaat voeren, is het voorstel. Voor langzame trekkers geldt een overgangstermijn tot 1 januari 2025 voor de kentekenplicht. Nederland sluit daarmee aan op de Europese APK-plicht, die al vanaf mei 2018 geldt. GroeNoord volgt deze ontwikkelingen op de voet.

Zodra de wettelijke eisen vastgesteld zijn, zullen ook de praktische gevolgen duidelijk zijn. Uiteraard kunt u hiervoor terecht bij GroeNoord en staan we klaar om u te ontzorgen bij de kenteken- en APK-plicht. 

Machines optimaal inzetten? FarmSight ondersteund.

Met FarmSight biedt GroeNoord producten, service en oplossingen op maat om machines optimaal in te zetten en kosten te verlagen. Ook bij de uitvoering op het gebied van precisielandbouw.
Meer weten over wat FarmSight doet, met welke innovaties ze bezig zijn en wat de afdeling FarmSight voor u kan betekenen? Ga hierover naar de pagina van FarmSight.

Meer over FarmSight

Machines optimaal inzetten? FarmSight ondersteund.

Met FarmSight biedt GroeNoord producten, service en oplossingen op maat om machines optimaal in te zetten en kosten te verlagen. Ook bij de uitvoering op het gebied van precisielandbouw.
Meer weten over wat FarmSight doet, met welke innovaties ze bezig zijn en wat de afdeling FarmSight voor u kan betekenen? Ga hierover naar de pagina van FarmSight.

Meer over FarmSight