MagGrow

3 januari 2020

Al sinds 2015 wordt erover gesproken: drukregistratie op veldspuiten. Met nieuwe driftreductie-eisen wil de overheid het aantal en de concentratie aan gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terugdringen. Onder landbouwminister Carola Schouten heeft de wetswijziging inmiddels plaatsgevonden. Per 1 januari 2020 moeten veldspuiten voorzien zijn van een drukregistratiesysteem, een druklogger. 2019 gold daarbij als overgangsjaar.

 

De registratie van de spuitdruk moet de controleurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) inzicht geven in het spuitwerk van de machine. Hiervoor moeten de gegevens minstens 1 uur bewaard blijven en moet de apparatuur ten minste eens per 10 seconden de druk registreren en opslaan. Een drukregistratiesysteem, een druklogger, is echter niet nodig bij spuitdoppen die driftarm zijn bij een spuitdruk vanaf 90% driftreducerend vanaf drie bar. Een verdubbeling van de teeltvrije zone en/of een veldspuit met aanvullende driftreducerend systeem.

 

Keuzevrijheid

Bij de keuze voor spuittechniek moeten telers onder andere rekening houden met de bedrijfssituatie, de gewassen en de te gebruiken gewasbeschermingsmiddelen. Telers kunnen ervoor kiezen om een dubbele teeltvrije zone toe te passen. Dan is een drukregistratiesysteem niet nodig. Een andere mogelijkheid is om een driftreducerend systeem op de machine te monteren. De techniek met de hoogste driftreductie geeft de meeste keuzevrijheid.

 

MagGrow

MagGrow is een driftreducerend spuitsysteem. Het belangrijkste kenmerk van MagGrow is drift beperken bij een druk waarmee je fatsoenlijk kunt spuiten. Het systeem is gebaseerd op het uitgangspunt dat magnetische velden, onder de juiste stroom- en vloeistofcondities, invloed kunnen hebben op de fysische eigenschappen van spuitvloeistoffen en bijbehorende spuitdruppels. Het effect is een betere bedekking en hechting van de spuitvloeistof op het gewas.

 

Hoe dan?

Dit nieuwe systeem gaat in drie trappen door een magnetisch veld voor een hoge werking van positief en negatief geladen vloeistof. Daardoor trekt het elkaar beter aan, die zorgt voor een uniforme druppelgrote, wat zorgt voor minder drift en een betere bedekking. De Universiteit van Wageningen heeft de gepatenteerde technologie van MagGrow in 2017 uitvoerig getest. Dat heeft mede geresulteerd in de opname van MagGrow op de DRT-lijst van de Technische Commissie Techniekbeoordeling (TCT) in Nederland. Bij gebruik van het systeem valt de gerealiseerde driftreductie een klasse hoger uit dan op de gebruikte driftreducerende doppen is aangegeven.

 

Beter rendement

Naast een sterke driftreductie wordt ook de bedekkingsgraad met gemiddeld 20% verbetert. Hierdoor wordt de effectiviteit van het gewasbeschermingsmiddel flink verhoogd. Als gevolg kan er mogelijk een hogere productiviteit worden gerealiseerd en ontstaan er besparingsmogelijkheden op gewasbeschermingsmiddelen en spuituren. Het systeem werkt zonder bewegende delen of elektronica, is onderhoudsarm en kan vrijwel op ieder merk en type landbouwspuit worden gemonteerd. MagGrow kan later ook weer worden overgezet op een nieuwe spuit, wat het een waardevaste investering maakt.

 

Lang verhaal kort

Met het MagGrow-systeem voldoen telers aan de regelgeving die komend jaar zal worden gehandhaafd. Daarnaast kan het magnetisch spuitsysteem aanzienlijk meer driftreductie opleveren in combinatie met een betere bladbedekking. Bovendien zijn er meer mogelijkheden qua spuitdoppen in combinatie met de MagGrow-spuittechniek. Binnen de eigen bedrijfssituatie is het voor iedere teler mogelijk om de toepassing van een driftreductiesysteem te bekijken.

Ander nieuws

Augustus 2022

24 augustus 2022

AgroTechniek en GroenTechniek Holland 2022 - 14 t/m 17 september

22 augustus 2022

Wij staan op de Maisdag 2022

Juli 2022

8 juli 2022

INNOVEREN in plaats van SANEREN

5 juli 2022

Nieuw GLB 2023

4 juli 2022

Interview Anton de Jong, Managing Director Husqvarna Group

Alle nieuwsberichten