Menko Boersma nieuwe voorzitter Fedecom

19 november 2020

De ledenraad van Fedecom heeft Menko Boersma tot nieuwe voorzitter benoemd. Boersma, tegelijkertijd DGA van GroeNoord, gaat zich samen met de 940 leden van Fedecom hard maken voor een toekomstgerichte branche van leveranciers van techniek en machines t.b.v. agro, groenbeheer en bedrijfslogistiek.

 

Trots en ambitieMenko Boersma
“Nederland mag ongelofelijk trots zijn op het ondernemerschap en de innovatiekracht van de leveranciers van technologie en machines. Het ondernemerschap is nauw verbonden met dat van de afnemers in de agrosector, groenbeheer en bedrijfslogistiek. Met de innovatieve technieken en machines levert de branche de oplossing voor maatschappelijke  en economische vragen van ondernemers en overheid. Het is mijn ambitie om de komende jaren als branche nog meer aantrekkelijke oplossingen voor de vragen te bieden. Met een branche-omzet van €5,5 miljard en ruim 16.500 medewerkers, is dat tegelijk een uitdagende opdracht”, zegt Menko Boersma.


De nieuwe voorzitter ziet uitdagingen voor de branche: “Het ondernemerschap is goed ontwikkeld, maar de rentabiliteit kan door verdere professionalisering en opleiding verbeteren, de regeldruk is hoog en de politiek-maatschappelijke verhoudingen steeds scherper. Op verschillende lobbydossiers, van machineveiligheid tot CO2-emisiereductie en gewasbescherming, is de onzekerheid groot. En daarmee is er onduidelijkheid over de investeringsruimte in nieuwe technieken voor bedrijven in de branche, maar ook voor bedrijven van de afnemers, de boeren, de loonwerkers, de groenbeheerders en de industrie. Dat maakt het des te belangrijker om nauw samen te werken met andere brancheorganisaties. Ik zie ernaar uit met onze leden het gesprek aan te gaan over de uitdagingen die voor ons liggen.”

 

Succesvolle initiatieven
Menko Boersma is voor een periode van 3 jaar benoemd en zal op 9 februari a.s. formeel als voorzitter starten. Tot dat moment zal Boersma vooral kennismaken met de dossiers en de (kader)leden van Fedecom.


Erwin Ros zal tijdens de Jaarvergadering op 9 februari 2021 afscheid nemen. Het Bestuur en de Ledenraad van Fedecom zijn Erwin Ros zeer erkentelijk en dankbaar voor zijn gedrevenheid en inzet voor de leden van de brancheorganisatie. Onder zijn leiding is het Tim-initiatief op het terrein van de opleidingen met succes opgepakt, is de fusie met Vebit en de oprichting van het keurmerk VA-keur tot stand gebracht. Daarnaast is Erwin Ros de motor van de niet meer weg te denken Fedecom Vakbeurzen AgroTechniek Holland, GroenTechniek Holland en de regionale Vakbeurs AgroTechniek Assen die Fedecom in samenwerking met Libéma heeft opgezet. Op het lobbyvlak heeft Ros vooral mee richting gegeven aan het registreren en kentekenen van (land)bouwvoertuigen, de toekomstgerichte gewasbescherming en de digitale vakbeurs die Fedecom gaat lanceren.

Ander nieuws

Februari 2021

15 februari 2021

Het 6M virtuele event van John Deere NL gemist?

Januari 2021

12 januari 2021

RDW-erkenning GroeNoord

December 2020

15 december 2020

Wordt ontzorgd: Registratie en Kentekening

15 december 2020

Update aanvullende maatregelen Corona-virus

1 december 2020

Samenwerking GroeNoord en 9 servicepartners

Alle nieuwsberichten