Reparatie en onderhoud

GroeNoord verzorgt het onderhoud aan uw machinepark. Omdat steeds meer specialistische kennis is vereist, wordt dit door onze ervaren en gecertificeerde servicemonteurs gedaan. De monteurs voeren een grondige inspectie uit. Ze maken een uitgebreide technische diagnose van uw machine en brengen een advies uit wat u kunt doen om maximale bedrijfszekerheid te hebben tijdens het volgende seizoen. Voor het onderhoud wordt gebruik gemaakt van originele onderdelen met garantie, conform de onderhoudshandleiding van de fabrikant. Zo blijft uw machine optimaal beschermd én maximaal presteren.

Bij de aankoop van een nieuwe tractor bieden wij u het FarmSight Service- en onderhoudspakket aan. Hiermee ondersteunen wij u wat betreft mechanisatie om machines optimaal in te zetten en kosten te verlagen. Een deskundige inspectie in het najaar is daar onder andere bij inbegrepen. Zo komt u niet voor onverwachtse kosten te staan.

Veel machines worden gedurende het jaar intensief, onder soms zware werkomstandigheden, gebruikt. Daardoor ontstaat slijtage. Goed onderhoud aan uw machines, en dan vooral aan de bewegende onderdelen, is daarom belangrijk. Machines die periodes stilstaan, om dan gedurende een relatief korte (oogst)periode heel intensief gebruikt te worden, worden soms zonder grondig onderhoud opgeslagen. Dan bestaat de kans dat de machine het jaar daarop defecten vertoont. Ons advies is dit te voorkomen. De winter is namelijk de ideale tijd om machines te onderwerpen aan een goede controle. Zo heeft u de mogelijkheid te bepalen welke reparaties u direct wilt laten uitvoeren en welke nog niet. Door vakkundig onderhoud, is materiaal betrouwbaarder, de levensduur langer, de onderhoudskosten lager en de restwaarde hoger.

Heeft u een machine van John Deere? Vraag dan om een Expert Check: de gecertificeerde beoordeling na het seizoen voor 100% prestaties volgens de normen van John Deere. Omdat onze gecertificeerde monteurs de veldgegevens uit verschillende seizoenen gebruiken, weten zij exact waar zij naar moeten kijken en welke onderdelen speciale aandacht nodig hebben. Onze mensen lossen elk vraagteken op voordat het tijdens uw volgende seizoen een probleem kan vormen. Ze beschikken hiervoor over de ervaring, kennis en gereedschappen. De Expert Check is een uitgebreide controle van alle belangrijke onderdelen conform standaard controlelijsten van John Deere en de nieuwste technische oplossingen.

Veilig werken begint bij goed onderhoud. Keuren is dan belangrijk en vaak zelfs verplicht. Is het niet door afnemers, dan is het wel op grond van Nederlandse wetgeving zoals de Arbo-wet. Door uw machines regelmatig door een erkend keurbedrijf te laten keuren, draagt u als werkgever bij aan een veiligere werkomgeving voor uw personeel en andere mensen bij uw machinepark.

VA-Keur

GroeNoord is VA-keur gecertificeerd en kan uw arbeidsmiddelen en elektrische gereedschappen VA-keuren. Hieronder vallen onder andere uw heftruck, tractoren en andere landbouw- en Tuin & Park-machines. Speciaal daarvoor opgeleide keurmeesters keuren uw machines. De keuring wordt uitgevoerd conform vastgelegde procedures. En elke goedgekeurde machine krijgt een VA-keursticker. Het VA-keurmerk heeft het vertrouwen van de Arbeidsinspectie.

SKL-keuringen

GroeNoord is een erkend SKL-keuringsstation voor heftruckkeuringen en spuitkeuringen. De Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL) in Wageningen is een onafhankelijke keuringsinstelling. De stichting heeft als doelstelling het bevorderen en verbeteren van de goede werking van trekkers, machines en installaties die gebruikt worden in de land- en tuinbouw.

Heftruckkeuring

De heftruckkeuring is een jaarlijks terugkerende gebeurtenis. Na iedere keuring voldoet uw heftruck weer aan de gestelde veiligheidseisen. Bij de keuring worden alle voor de veiligheid belangrijke punten gecontroleerd en desgewenst gerepareerd. Wij begrijpen dat de heftruck een machine is die moeilijk gemist kan worden. Voor een vervangende heftruck kan dan ook gezorgd worden.

Spuitkeuring

GroeNoord verzorgt het gehele jaar door SKL-keuringen voor veldspuiten en andere apparatuur voor gewasbescherming. Denk hierbij bijvoorbeeld aan granulaatstrooiers. Ervaren SKL-keurmeesters nemen samen met u de machine door en repareren eventuele gebreken ter plekke, zodat u weer vooruit kunt met een goedgekeurde veldspuit of machine.

Kentekenplicht APK Wetgeving

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd over de aanpassing van de Wegenverkeerswet. Het wetsvoorstel houdt in dat alle landbouwvoertuigen die op de openbare weg komen voor 20 mei 2020 geregistreerd moeten worden bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Landbouwvoertuigen die harder kunnen dan 25 kilometer per uur, moeten vanaf dan ook een kentekenplaat voeren, is het voorstel. Voor langzame trekkers geldt een overgangstermijn tot 1 januari 2025 voor de kentekenplicht. Nederland sluit daarmee aan op de Europese APK-plicht, die al vanaf mei 2018 geldt. GroeNoord volgt deze ontwikkelingen op de voet.

Zodra de wettelijke eisen vastgesteld zijn, zullen ook de praktische gevolgen duidelijk zijn. Uiteraard kunt u hiervoor terecht bij GroeNoord en staan we klaar om u te ontzorgen bij de kenteken- en APK-plicht.