Sponsoring

Sponsorbeleid

GroeNoord ziet sponsoring als tweerichtingsverkeer: een samenwerking waarin beide partijen een bijdrage leveren om de gezamenlijk overeengekomen doelen te realiseren. Onze slogan ‘Onze Mensen Onze Kracht’ neemt ook in deze gedachtegang een prominente plaats in. Een goede samenwerking kan immers van grote meerwaarde zijn voor beide partijen.

Door projecten in de agrarische-, mechanische en technische sector en projecten met een maatschappelijk en regionale belang te ondersteunen poogt GroeNoord een positieve en betekenisvolle bijdrage te leveren aan de samenleving. Wij vinden het van groot belang dat het initiatief past bij de waarden en de cultuur die GroeNoord definiëren.

Sponsorcriteria

Om in aanmerking te komen voor sponsoring door GroeNoord dient het sponsorverzoek te voldoen aan de volgende criteria:

  • Het sponsorverzoek staat in relatie tot ten minste één van de vijf aandachtsgebieden waar GroeNoord zich met sponsoring op richt: de agrarische, mechanische of technische sector, het dient het maatschappelijk en regionaal belang.
  • De sponsoring moet bijdragen aan de doelen die GroeNoord met sponsoring beoogt.


Sponsorverzoek indienen

Sponsorverzoeken dient u schriftelijk in te dienen via onderstaand formulier: