De Xweeder

Het bestrijden van onkruid wordt in de (kerst)bomenteelt vooral gedaan met behulp van chemische gewasbeschermingsmiddelen. De markt vraagt naar een duurzamer product en dus willen de boomkwekers af van deze manier van onkruidbestrijding: daarom heeft GroeNoord een nieuw type machine ontwikkeld, genaamd de Xweeder. 

De machine combineert gladde rubberen wied vingers in combinatie met een roterende cultivator tussen de rijen. De Xweeder is mechanisch en hydraulisch aangedreven en maakt dus geen gebruik van chemicaliën. Zelfs de resultaten in een gewas met veel onkruid zijn verbazingwekkend.  

Naast het bestrijden van onkruid, beschikt de machine ook over een zaaifunctie. Door deze mogelijkheid kan de machine twee bewerkingen in één werkgang doen. Zo kan er bijvoorbeeld een stikstofbindend gewas als klaver gezaaid worden tussen de bomen, om het onkruid te onderdrukken en de waardevolle voedingsstoffen (stikstof) te binden.  

Voordelen van de Xweeder:  

  • Mogelijkheid tot organische teelt
  • Geen terugslag in het gewas door gebruik van chemicaliën
  • Lagere teeltkosten (geen chemicaliën meer en minder bewerkingen)  

Dit project is mede mogelijk gemaakt door steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)