Stikstofreductie

Innovatie: een beroep op vakmanschap

In de nieuwe stikstofwet van demissionair minister Schouten van Landbouw staan ambitieuze doelen om de stikstofuitstoot in Nederland te verminderen. Maar hoe gaat dat daadwerkelijk gebeuren? De aanhoudende politieke onzekerheid in het stikstofdossier maakt het een ingewikkeld onderwerp.

Inmiddels is het twee jaar na het eerste boerenprotest en ondernemers vragen naar duidelijke, maar ook realistische richtlijnen. Want boeren zijn ondernemers en willen best veranderen. Ze wíllen graag innoveren en verduurzamen. Het kennisniveau en het vakmanschap van de Nederlandse landbouwsector is van hoog niveau en ook de innovatiekracht is groot. Steeds dringender klinkt dan ook de oproep om de kennis en kunde van de landbouwers te benutten bij het maken van langetermijn maatregelen.

Bodembeheerders

Met oog op de verlaging van stikstofuitstoot gaat het buitengebied de komende jaren een steeds belangrijkere rol spelen in Nederland. Het onlangs gepresenteerde Ontwerp 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn heeft grote impact op akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers, maar raakt ook de coöperaties en verwerkende industrie flink. Het zijn de boeren die feeling hebben met de omgeving en begrijpen hoe de grond in elkaar zit. Zij zijn de beste beheerders met de benodigde praktische kennis als het gaat om beheer van bodem en verbetering van waterkwaliteit.

Vakmanschap

Belangenbehartigingsorganisaties van de Nederlandse boer en tuinders, ontwikkelaars en fabrikanten, komen ondertussen zelf met eigen plannen en oplossingen die extra vermindering van de stikstofuitstoot opleveren. Dat gaat onder meer over het verdunnen van mest met water, het beluchten van mest, circulaire meststoffen, precisiebemesting, stalaanpassingen, stalsystemen en anders voeren. Door te innoveren kunnen boeren een beroep doen op hun vakmanschap en maken ze een keuze in wat past in hun bedrijf. Rantsoenaanpassingen? Anders bemesten? Investeren in een stalsysteem? Ieder kan zelf kiezen hoe het doel te bereiken.

Stikstofbeperkende innovaties

Het aantal technieken dat nu gebruikt mag worden is nog heel beperkt, omdat het ingewikkeld is om innovaties op de RAV-lijst te krijgen. Nu zijn er slechts een aantal bedrijven die hun innovatie op de door de overheid goedgekeurde lijst krijgt voor stikstofbeperkende technieken. Er is al een veel breder pallet aan innovaties beschikbaar dan op die lijst staat, maar er zijn ook allerlei nieuwe marktontwikkelingen waarbij kan worden aangesloten. De onlangs gepresenteerde stikstofkraker Gazoo van JOZ is daar een voorbeeld van. Technische innovaties kunnen een oplossing bieden voor de stikstofimpasse.

Stikstofkraker JOZ

Familie Roetert in Wesepe (Overijssel) nam enkele weken geleden de eerste stikstofkraker van JOZ in gebruik. Daarmee reduceert Roetert tachtig procent van de ammoniakale stikstof in de dunne fractie, door middel van verdamping. Met dank aan de stikstofkraker, de zogenoemde Gazoo, hoeft Roetert straks geen 2.000 kuub mest meer af te voeren en geen kunstmest meer aan te kopen. Bij Roetert gaat het om 12.500 kilo stikstof op jaarbasis. Mede dankzij de Europese subsidieregeling voor innovaties in de landbouw verwacht Roetert de stikstofkraker in vier jaar terug te verdienen.

JOZ verwacht in 2022 minimaal wekelijks een stikstofkraker af te leveren. “De stikstofwolk hangt als een zwaard van Damocles boven de melkveehouderij. Met deze toepassing hoeven we de sector niet te halveren, maar kunnen we met behoud van productie tachtig procent stikstof reduceren,” aldus Arend Kuperus, CEO van JOZ. GroeNoord is exclusief dealer van het merk JOZ.