Precisielandbouw, GPS-besturing en hightech innovaties

17 november 2017

Hogere opbrengst en een beter milieu. De waterkwaliteit én de opbrengsten gaan omhoog als planten precies zoveel mest en bestrijdingsmiddelen krijgen als ze nodig hebben. Dit kan dankzij precisielandbouw, een overkoepelende term voor elektronische toepassingen die de teler kunnen helpen bij het uitvoeren van zijn taken. Hieronder vallen GPS-stuursystemen van tractoren maar ook opbrengst-meetsystemen, regelsystemen voor variabele afgifte en klimaatsensoren. Door slim te investeren in de juiste apparatuur kan de teler zijn investering het gehele jaar inzetten.

 

Het seizoen begint met het zaaien van de gewassen: in kaarsrechte lijnen met behulp van een GPS-stuursysteem. Vervolgens worden componenten van het GPS-stuursysteem gebruikt om plaats-specifiek een gewasbescherming of bemesting toe te passen. Aan het eind van het seizoen worden weer dezelfde componenten ingezet om de oogstresultaten van het product in kaart te brengen. Neem bemesting als voorbeeld. Dankzij de inzet van GPS wordt uitsluitend daar bemest waar het gewas wordt geplant en precies de juiste hoeveelheid die de plant nodig heeft en op kan nemen. Hierdoor groeit de plant optimaal én spoelen er minder meststoffen uit naar het oppervlaktewater.

 

Efficiëntie

Een GPS-gestuurde machine is dus gerichter dan menselijke handen. De machines zijn efficiënter, wat brandstofkosten bespaart, en ze slijten minder snel. De grond wordt beter benut en ook in het donker kan worden doorgewerkt. De machine stuurt immers zelf. Wordt de mens dan uiteindelijk vervangen door de machine? “Ja, die ontwikkeling heeft zich jaren geleden al ingezet,” vertelt Robin Bos, FarmSight Servicespecialist bij GroeNoord. “Dat had vooral te maken met het optimaliseren van de teelt. Hoe meer de machine zelf kon doen, hoe meer tijd en aandacht de chauffeur had voor de kwaliteit en de efficiëntie van het werk. De machines en apparatuur zijn er inmiddels klaar voor om zonder chauffeur te werken. Wet- en regelgeving houdt de opmars echter nog tegen.”

 

FarmSight

Duurzaamheid is meer dan het beperken van schades en het verhogen van veiligheid. “Centraal staan een optimale inzet van mens en materiaal enerzijds, en het beheer van trekkers en brandstofverbruik anderzijds,” aldus Robin. Deze duurzaamheidsstrategie is gebaseerd op de toekomst en heeft bij fabrikanten al geresulteerd in verschillende innovaties op het gebied van precisielandbouw. “De uitvoering van precisielandbouw valt of staat met de ondersteuning die daarbij geboden wordt. Met FarmSight heeft GroeNoord die ondersteuning in huis.” FarmSight ondersteunt klanten wat betreft mechanisatie en biedt service en oplossingen op maat om machines optimaal in te zetten en kosten te verlagen.

 

Robin: “Wij hebben de kennis van alle technische snufjes en mogelijkheden van trekkers en andere machines - en wij hebben de kunde om de klant het maximale uit z’n materiaal te laten halen om er zo efficiënt mogelijk mee te werken.” GroeNoord levert de producten standaard ‘plug and play’ af aan haar klanten. “We bieden trainingen aan ter ondersteuning van complexere producten. En bij vragen of problemen geven we tips en trucs en we lossen het op. Dát is de meerwaarde van FarmSight,” besluit Robin.

Ander nieuws

Augustus 2022

24 augustus 2022

AgroTechniek en GroenTechniek Holland 2022 - 14 t/m 17 september

22 augustus 2022

Wij staan op de Maisdag 2022

Juli 2022

8 juli 2022

INNOVEREN in plaats van SANEREN

5 juli 2022

Nieuw GLB 2023

4 juli 2022

Interview Anton de Jong, Managing Director Husqvarna Group

Alle nieuwsberichten