Versterken van de voedselketen

29 juni 2022

Op wereldniveau komt de voedselzekerheid onder verdere druk te staan: de voedselprijzen bereikten in april een recordhoogte. Ontwikkelingen van de laatste jaren - corona, de oorlog in Oekraïne - hebben grote gevolgen voor de nationale en internationale land- en tuinbouwsector.

De export van twee van Europa's grootste voedselexporteurs én groot-leveranciers van energie en agrarische grondstoffen, is tot stilstand gekomen. De forse prijsstijgingen van gas en olie zorgen voor een sterke prijsstijging van mest- en brandstoffen. Het risico ligt op de loer dat hierdoor minder kunstmest gebruikt en beschikbaar gaat worden en dit de komende jaren resulteert in lagere oogsten, een dalende voedselproductie en dus hogere voedselprijzen.

Korte en middellange termijn

De Europese Commissie werkt aan een set van maatregelen voor de korte en middellange termijn voor de voedselketen. De maatregelen zullen gericht zijn op ‘de veerkracht van ons voedselsysteem’. Op korte termijn wordt gedacht aan mogelijkheden om de kostprijzen voor energie, kunstmest en veevoer te dempen, evenals de stijging van de voedselprijzen. Op middellange termijn staan duurzaamheid, weerbaarheid en productievermogen voorop, waarbij de Farm to Fork-strategie en de Green Deal* uitgangspunt zijn.

In dit stadium is de voedselzekerheid in de Europese Unie (EU) niet in het geding. De EU is een grote producent en netto-exporteur van granen. De eigen voedselvoorziening wordt door de EU meer beschouwd als strategisch belang. In dat kader moet Nederland scherp in beeld brengen wat de eigen rol is binnen de voedselvoorziening van de EU. Want corona en Oekraïne zijn niet de eerste crisis en zullen niet de laatste zijn. Het is van belang om de land- en tuinbouw weerbaarder te maken voor een volgende ‘calamiteit’.

Waardering

Om dat laatste te bewerkstelligen is het essentieel dat het perspectief van de agrarische sector gewaarborgd wordt. Veel jonge boeren overwegen de zaak niet meer over te nemen, omdat het hard werken is voor weinig waardering. Het verdienvermogen van de Nederlandse boer en tuinder veiligstellen, is daar een belangrijke stap in. De huidige ontwikkelingen in Nederland rondom stikstof zijn heftig. Wij zijn ervan overtuigd dat we toe moeten naar een integrale benadering die leidt tot een reductie van stikstofemissies en een duurzame voedselproductie. Hierbij is de inzet van innovatie en technologie cruciaal. Het is van belang dat het kabinet de kansen en mogelijkheden van technologische oplossingen die de sector te bieden heeft, erkent. Het grootste deel van Nederland is plattelandsgebied. Daar wonen, werken en recreëren miljoenen mensen; onze klanten, relaties en partners. Mensen die onze voedselzekerheid garanderen.

Ander nieuws

Juli 2022

8 juli 2022

INNOVEREN in plaats van SANEREN

5 juli 2022

Nieuw GLB 2023

4 juli 2022

Interview Anton de Jong, Managing Director Husqvarna Group

3 juli 2022

Nieuwbouw GroeNoord Raalte

2 juli 2022

Interview Sander Uiterwijk, verhuurspecialist RentNoord

Alle nieuwsberichten